Foto Emma Jonasson

Galleri Konstnärscentrum
Malmö 1983Skrivet om utställningen:
"...Konsten är en outtömlig källa för konstnärerna. Genom seklerna har konstnärers verk och konstnärers öde inspirerat efterkommande konstnärer.
Att Birger Jonasson, som gjort sig känd som en inträngande skildrare av norrländska miljöer och norrländskt kynne skulle inspireras
av Carl Fredrik Hill är egentligen inte så underligt.
Birger Jonasson hade nära till Hill och Lund när han gick i målarskola i Malmö och Köpenhamn. Och det finns i Hills öde en ödslighet och väntan
som kan kännas besläktad med den norrländska ensamheten, slutenheten.
När Birger Jonasson efter sju år återkommer med en utställning i Malmö, så visar han på Galleri Konstnärscentrum, Stortorget 4, bl. a. en svit om 5 målningar
och några teckningar som bygger på en episod från Hills sinnesvärld... Han skildrar i en triptyk hur den sjuke Hill gör svalor
av sina teckningar och kastar ut dessa genom fönstret. På gatan tar en liten flicka emot dem, medan några
vuxna skyndar förbi. Avståndstagande.Det är en parallell till konstnärens roll, belyser svårigheten att komma med ett budskap..."
HANS JANSTAD
Arbetet 4/11 1983

Tillbaka till

Biografi
<>

Förstasidan

 23 juni 2020
© Birger Jonasson