Åt Korsberga


Utsikt mot Korsberga kyrka. Vägen från Vetlanda.
Foto 1956


Carl von Linné reste genom Korsberga vid två tillfällen, 23 maj 1741 och 6 maj 1759.


CARL LINNAEI
ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA
1741

Maji 23
EN JORDART, som var mörk till färgen men sades bli blå när det regnade, låg bredvid vägen på Brankullen i Korsberga socken,1/4 mil förrän man kom fram till Stockatorp. I henne lågo svarta, knottrige stenar bestående av mica*.
RESAN gick fort hela natten ifrån Vitlanda till Stockatorp 1 7/8, till Nöblöv 1 5/8 mil. På denna vägen hade vi Yxhulta backar 1/8 mil upp- och nedföre.

*Glimmer

Redigerad av Carl-Otto von Sydow
WAHLSTRÖM &WIDSTRAND 1975

 
CARL LINNAEUS
SKÅNSKA RESA
ÄR 1749
Majus 6
VETLANDA, kvart 5. Vägen blev backug och besvärlig åt Korsberga.
ENEBUSKAR Fl.824 växte högre och rakare, än man gärna finner på något ställe...
TIMRET i de gamle husen vid Korsberga hos pastor Johan Telander var det allra utvaldaste, ty man fann, att diametern av stockarna var ofta över en aln. Sådant timmer finnes numera svårligen, sedan lantmannen så mycket sveder skogarna till lyckor...
STENART, till färgen något grönblå och med dylik jord omgiven, låg bredvid vägen på östra sidan i Korsberga socken och på Brantkullen, 1 kvart förrän man kom fram till Stockatorp...
JÄTTEBRUNN, sådan som i Västergötland kallas jättegryta, sågs på en backa, som kallades Jättebrunnsliden, över viken man reser, förrän man kommer till Stockatorp. Här låg en jättegryta överst i berget åt sjösidan av mer än en alns djup och bredd, artigt utsvarvad. Om alla jättegrytor äro svarvade av vatten, som vi denna tiden föreställa oss, så mäste otvelaktigt denna gryta, som ligger så högt mot vattnet, vara flere tusende år gammal.
 
Redigerad av Carl-Otto von Sydow
WAHLSTRÖM &WIDSTRAND 1959

 


Tillbaka


29 maj 2018
© Birger Jonasson