Malmö och Köpenhamn
1959-1965<>
OOO
<>

oooo


 

Malmö 
1959-1961
 
       
         
 
 


 

 
 
         
 
  
 Tillbaka till
Biografi
 


 


OOO


 Målarskolan Forum

Malmö 1961-1962


 
Blyerts- och kritteckning 1961 36x50cm

 

 

Tillbaka till
Biografi

 
OO


 


 

   
     
  R. Askou-Jensens teckningsskola
Glyptoteket
Köpenhamn 1963
 
     
   


Tillbaka till

Biografi

 

 

O 
Konstakademien

Köpenhamn 1963-1965
 

           
       
 
           


Biografi

 

 

 

o


13 februari 2018
© Birger Jonasson