Med sitt barn
Blyertsteckning 2016
23,5x19cm

Tillbaka

25 januari 2020
Birger Jonasson