Våldförelsen
Rumsgestaltning 1985-1988
ingick i vandringsutställningen
"Fjällnära - Det yttre och inre landskapet"


Tillbaka

10 oktober 2016
© Birger Jonasson