Skissmodell till
Våldförelsen
Rumsgestaltning för vandringsutställningen
"Fjällnära - Det yttre och inre landskapet"


22 mars 2018
© Birger Jonasson