Väntan
Oljemålning 1974
127x158cm
Moderna Museets samlingar


Biografi

© Birger Jonasson
12 november 2011